Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2012): HANTARAN AFIKS {KA – AN} DALAM BAHASA MINANGKABAU DI KOTA SAWAHLUNTO Abstract   SARI.PDF
Devia Sari
 
Vol 4, No 2 (2015): HANTARAN ANALISIS FONOLOGI BAHASA MINANGKABAU DI KANAGARIAN SILONGO KABUPATEN SIJUNJUNG Abstract   PDF
Jimy Zulfihendri
 
Vol 2, No 2 (2013): HANTARAN ASAL-USUL DANAU MANINJAU (Legenda, Kaba, dan Naskah Randai) Abstract   OKTARINA.PDF
Maulidya Oktarina
 
Vol 3, No 1 (2014): HANTARAN ASAL-USUL NAMA TEMPAT (DAERAH) DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG (DOKUMENTASI DAN KLASIFIKASI) Abstract   PDF
Adhitya Sapta Putra
 
Vol 3, No 2 (2014): HANTARAN CERITA PALASIK DI DAERAH MINANGKABAU SUATU KAJIAN PSIKOFUNGSI FOLKLOR Abstract   PDF
Susan Tiara
 
Vol 2, No 1 (2013): HANTARAN CITRA PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM KABA SITI RISANI, SITI BAHERAM, DAN SITI KALASUN Abstract   NOFIYANA.PDF
Roza Nofiyana
 
Vol 2, No 1 (2013): HANTARAN CITRA PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM KABA SITI RISANI, SITI BAHERAM, DAN SITI KALASUN Abstract
Roza Nofiyana
 
Vol 2, No 3 (2013): HANTARAN DIKIA RABANO KECAMATAN PAUH LIMO KOTA PADANG Abstract   Novan.PDF
Harsen Novan
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN DIKSI DAN GAYA BAHASA MINANGKABAU PADA STATUS FACEBOOK Abstract   PDF
Roza Saidi Naali
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN GANGGUAN FONOLOGI BAHASA ANAK STUDI KASUS PADA ALVIN Abstract   PDF
Maria Susanti
 
Vol 3, No 2 (2014): HANTARAN GRAFITI YANG TERDAPAT PADA TRUK LINTAS SUMATERA PADANG - SOLOK Abstract   PDF
Leridawati Leridawati
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN HIKAYAT HANG TUAH DAN KABA LAKSAMANA HANG TUAH (TINJAUAN HIPOGRAMATIK) Abstract   PDF
Yullia Syaroh
 
Vol 3, No 2 (2014): HANTARAN JENIS JENIS TINDAK TUTUR ILOKUSI PADA TUTURAN PENJUAL OBAT DI PASAR TRADISIONAL ALAHAN PANJANG Abstract   PDF
Febri Fauzan
 
Vol 3, No 2 (2014): HANTARAN KATA SAPAAN PADA MASYARAKAT UJUANG BATUANG TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK Abstract   PDF
Misnawati Misnawati
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN KEPERCAYAAN RAKYAT TENTANG TANDA FISIK DI MINANGKABAU (TINJAUAN SEMIOTIK) Abstract   PDF
Revi Filda Aresy
 
Vol 2, No 2 (2013): HANTARAN KRITIK SOSIAL DALAM RUBRIK PALANTA DI HARIAN UMUM SINGGALANG (ANALISIS WACANA KRITIS) Abstract   SYAFRIYANA.PDF
Nilam Syafriyani
 
Vol 4, No 2 (2015): HANTARAN LEKSIKON DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL MINANGKABAU DI KANAGARIAN MAEK: KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK Abstract   PDF
Weni Novita
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN LIRIK LAGU MINANG MODERN KARYA ANDRA RESPATI KAJIAN STRUKTURAL Abstract   PDF
Lailil Fitri
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN MITOS MANUSIA CINDAKU DALAM NOVEL TITISAN MANUSIA CINDAKU KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA Abstract   PDF
Fadli Ihsan Harfi
 
Vol 4, No 2 (2015): HANTARAN MITOS TENTANG BATU-BATU DI LUHAK NAN TUO (DOKUMENTASI FOLKLOR DAN ANALISIS FUNGSIONAL STRUKTURAL) Abstract   PDF
Febby Eka Kurnia
 
Vol 3, No 1 (2014): HANTARAN MORFOFONEMIK BAHASA MINANGKABAU DALAM CERITA RAKYAT MINANGKABAU EDWAR DJAMARIS Abstract   AYUNDA.PDF
Dewi Ayunda
 
Vol 4, No 2 (2015): HANTARAN MOTIF MERANTAU DALAM KABA YANG BERJUDUL NAMA-NAMA PEREMPUAN; TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA Abstract   PDF
Haris Septian
 
Vol 4, No 2 (2015): HANTARAN NAMA-NAMA TEMPAT MAKAN KHAS MINANGKABAU DI KOTA BUKITINGGI Abstract   PDF
Sandra Mulyana Rahmat
 
Vol 4, No 2 (2015): HANTARAN NOVEL MAHARAJA DIRAJA ADITYAWARMAN KARYA RIDJALUDDIN SHAR DAN TAMBO ALAM MINANGKABAU KARYA IBRAHIM DT. SANGGOENO DIRADJO Abstract   PDF
Nurma Esa
 
Vol 4, No 1 (2015): HANTARAN NOVEL MEMANG JODOH KARYA TERAKHIR MARAH ROESLI SUATU KAJIAN STRUKTURALISME GENETIK Abstract   PDF
Adek Yulianti
 
1 - 25 of 41 Items 1 2 > >>